Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe...
Data publikacji: 2022-03-28
ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.15.2021 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe, oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść informacji znajduje się w załączeniu poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2022-03-28

Załączniki

  • 2022-03-28 | 14:14:29

    Paweł Wiśniowski

    Ilość pobrań: 3