Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: II otwarty konkurs ofert
Data publikacji: 2022-06-28
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.38.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

pełna treść informacji znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2022-06-28

Załączniki

  • 2022-06-28 | 14:11:22

    Paweł Wiśniowski

    Ilość pobrań: 7