Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Konsultacje dotyczące projektu
Data publikacji: 2022-11-09
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.68.2022 z dnia 09 listopada 2022 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu " Programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Pełna treść informacji znajduje się w załączeniu poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2022-11-09

Załączniki

 • 2022-11-09 | 17:35:25

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 2

 • 2022-11-09 | 17:35:55

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 0

 • 2022-11-28 | 13:32:28

  Paweł Wiśniowski

  Ilość pobrań: 1