Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych...
Data publikacji: 2022-12-16
Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2022 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1137 ze zm.) do pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert złożonych do konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr A.O.0050.70.2022 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 28 listopada 2022 r., w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Roźwienica do Jarosławia".

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2022-12-16

Załączniki

  • 2022-12-29 | 11:05:28

    Paweł Wiśniowski

    Ilość pobrań: 0