Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe.
Data publikacji: 2023-03-16
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050. 17.2023 z dnia 16 marca 2023 r., rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe, oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2023-03-16

Załączniki

  • 2023-03-16 | 14:46:29

    Paweł Wiśniowski

    Ilość pobrań: 0