Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

GMINA

Grupa: GMINA
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROŹWIENICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Roźwienica
Data publikacji: 2023-10-18


Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2023-10-18

Załączniki

 • 2023-10-18 | 15:20:06

  Marian Gdula

  Ilość pobrań: 5

 • 2023-10-27 | 20:23:31

  Marian Gdula

  Ilość pobrań: 4

 • 2023-10-27 | 20:23:49

  Marian Gdula

  Ilość pobrań: 1

 • 2023-10-27 | 20:25:24

  Marian Gdula

  Ilość pobrań: 1

 • 2023-10-27 | 21:09:41

  Marian Gdula

  Ilość pobrań: 4

 • 2023-10-27 | 21:10:04

  Marian Gdula

  Ilość pobrań: 0

 • 2023-10-27 | 21:10:27

  Marian Gdula

  Ilość pobrań: 0

 • 2023-10-27 | 21:13:34

  Marian Gdula

  Ilość pobrań: 4