Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne dotyczące projektu
Data publikacji: 2023-11-17
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.80.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu " Programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Pełna treść zarządzenia oraz załącznik znajduje się w zalaczeniu poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2023-11-17

Załączniki

  • 2023-11-17 | 14:50:30

    Paweł Wiśniowski

    Ilość pobrań: 0

  • 2023-11-17 | 14:52:34

    Paweł Wiśniowski

    Ilość pobrań: 0