Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji: 66
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych
Data publikacji: 2009-12-30
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Roźwienica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2010.Postępowanie o realizacji w/w zadania publicznego prowadzone było w trybie otwartego konkursu ofert.

Do dnia 28 grudnia 2009 roku do godz. 15:00 zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert złożono jedną ofertę.

Zamawiający po dokonaniu podstawowych czynności z otwartego konkursu ofert wybrał ofertę złożoną przez Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu, 37-500 Jarosław , 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 39.

Wójt Gminy Roźwienica
inż. Tomasz KotlińskiOsoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wiśniowski
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2009-12-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1