Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU NABORU I WYBORZE OFERTY
Data publikacji: 2010-06-29
INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU NABORU I WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH W GMINIE ROŹWIENICA W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH
Na ogłoszone w dniu 28 maja 2010r. przez Wójta Gminy Roźwienica Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, wpłynęła 1 oferta. Komisja Konkursowa powołana do oceny ofert w ramach Programu, w dniu 18 czerwca 2010r. dokonała otwarcia i oceny oferty. Biorąc pod uwagę oferowaną, jakość usług,ekonomiczność,efektywność działań , dotychczasowe doświadczenia i kwalifikacje Komisji oceniła projekt i przyznała dotację w wysokości 20229,93 zł, na realizację usługi"Organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli aktywnie działającej młodzieży oraz liderów społeczności lokalnej,przedstawicieli stowarzyszeń. osób działających na rzecz rozwoju gminy Roźwienica " Stowarzyszeniu Na Rzecz Edukacji i Kultury gminy Roźwienica.


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wiśniowski
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2010-06-29