Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
Data publikacji: 2010-07-02
W ramach Śródków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Roźwienica uzyskała dodatkowe środki na realizację usług społecznych w wys. 20 000 PLN, z czego kwotę 12 000 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług dla rodzin.


Osoba odpowiedzialna za treść: Franciszek Liszka
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2010-07-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0