Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe...
Data publikacji: 2011-04-11
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły w załącznikach poniżej...


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wiśniowski
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2011-04-11

Osoby odpowiedzialne

Paweł Wiśniowski

Tel: 793-070-560

0-16 622-58-22

E-mail: djwis@wp.pl;

ug_rozwienica@pro.onet.pl

Załączniki