Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
Data publikacji: 2012-04-05
Zarządzenie Wójta Gminy Roźwienica z dnia 05.04.2012 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem znajduje się poniżej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wiśniowski
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2012-04-05

Osoby odpowiedzialne

Paweł Wiśniowski

Tel: 793-070-560

0-16 622-58-22

E-mail: djwis@wp.pl;

ug_rozwienica@pro.onet.pl

Załączniki