Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie z dnia 08 maja 2013 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów do pracy w komisji konkursowej.
Data publikacji: 2013-05-08
Ogłoszenie z dnia 08 maja 2013 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert złożonych do konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 12 kwietnia 2013 r., w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wiśniowski
Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2013-05-08

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0