Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

GMINA

Grupa: GMINA
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data publikacji: 2013-05-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych (rowy) oraz rekultywacja gruntów działek poscaleniowych w ramach projektu: „Scalanie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice”.


Osoba odpowiedzialna za treść: Marian Gdula
Osoba publikująca: Marian Gdula
Data publikacji: 2013-05-14

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0