Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr 6/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2014.
Data publikacji: 2014-02-17
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr 6/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załaczniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2014-02-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0