Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących działalności pożytku publicznego w roku 2015.
Data publikacji: 2014-10-09
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr AO.0050.69.2014z dnia 07.10.2014 r., ogłasza konsultacje społeczne dotyczące "Rocznego programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust.3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok".

Szczegóły konsultacji znajdują się w załącznikach poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2014-10-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0