Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Grupa: INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych.
Data publikacji: 2015-11-05
Protokół z dnia 26 października 2015r. z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Pełna treść protokołu znajduje się w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Paweł Wiśniowski
Data publikacji: 2015-11-05

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0