Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI

Drukuj
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji: Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ofertowym nieograniczonym na najem nieruchomości w Rudołowicach i dzierżawę nieruchomości w Bystrowicach.
Data publikacji: 2021-08-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Paweł Wiśniowski
Na podstawie art. § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z póź. zm.) Wójt Gminy Roźwienica podaje listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ofertowym nieograniczonym na najem nieruchomości w Rudołowicach i dzierżawę nieruchomości w Bystrowicach.

Pełna treść informacji znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki

  • 2021-08-12 | 22:20:14

    Paweł Wiśniowski

    Ilość pobrań: 9