Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

RADA GMINY

Drukuj
Dział "Rada Gminy" stanowi podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej, którego główną stronę prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dziale "Rada Gminy" znajdują się informacje na temat:

- Składu Rady Gminy Roźwienica
- Komisji stałych Rady Gminy Roźwienica
- Uchwał podejmowanych przez Radę Gminy w Roźwienicy
- Protokołów z obrad Rady Gminy w Roźwienicy
- Budżetu Gminy Roźwienica
- Oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Roźwienica