Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi aktualne

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  I przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Star 2018-03-20
  Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna użytkowego. 2019-06-12
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości. 2019-12-30
  Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości - Roźwienica 2020-10-21
  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 - dowozu uczniów niepełnosprawnych. 2022-01-04
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 2015-11-06
  IV Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna 2013-07-26
  II ustny przetarg na sprzedaż lub dzierżawę nieuchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica 2013-07-31
  II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica. 2013-08-28
  I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego 2013-08-29
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Roźwienicy 2013-09-09
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Tyniowicach 2013-09-09
  Wyniki II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2013-09-27
  II ustny ograniczony przetargna dzierżawę nieruchomości w Woli Roźwienickiej 2013-10-14
  III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica 2013-10-14
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego 2013-10-18
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego 2013-10-28
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości 2013-11-12
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości 2013-11-12
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu 2013-11-20
  Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna 2013-12-12
  Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna 2013-12-19
  Pierwszy ustny przetarg ograniczony i nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w sołectwach Roźwienica i Czudowice. 2014-02-06
  Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych marki FS Lublin, model ŻUK. 2014-05-13
  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin, model ŻUK. 2014-05-22
  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości 2014-07-22
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na mieniu komunalnym w Roźwienicy. 2014-12-01
  Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica. 2014-12-09
  Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu. 2014-12-16
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2015-01-07
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego 2015-01-26
  Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym autystycznych na terenie gminy Roźwienica. 2015-02-18
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego 2015-02-19
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Bystrowice 2015-03-23
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Czudowice 2015-03-23
  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2015-04-02
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Bystrowice 2015-06-24
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Tyniowice 2015-06-24
  Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Więckowice 2015-06-24
  Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Węgierce 2015-06-24
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Roźwienica 2015-06-24
  Lista osób zakwalifikowanych do uzcestnictwa w przetargu na dzierżawe i sprzedaż nieruchomości 2015-07-20
  Ogłoszenie o przetrgu na najem lokalu w budynku WDK w Roźwienicy. 2015-07-22
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Więckowicach. 2015-07-27
  II ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Tyniowice na dzierżawę nieruchomości położonych w Tyniowicach 2015-07-27
  I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Roźwienicy. 2015-07-27
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Węgierce. 2015-07-27
  Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości. 2015-10-13
  I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Wola Roźwienicka i Rudołowice na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 2015-11-06
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości. 2015-12-03
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 2015-12-18
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Czudowicach. 2016-01-18
  Zapytanie ofertowe - urny wyborcze 2016-05-25
  Informacja o złożonych ofertach - urny wyborcze 2016-06-09
  Informacja o wyborze oferty na dostawę urn wyborczych 2016-06-10
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego. 2016-07-07
  Wykaz osób do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2016-08-08
  Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica i sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Roźwienica. 2016-08-12
  Dodatkowe dokumenty do ogłoszenia o zamówieniu na przejęcie długoterminowych zobowiązan finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego. 2016-10-12
  Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Chorzowie. 2017-01-02
  Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2017-01-02
  Plan zamówień publicznych na rok 2017 _Gmina Roźwienica 2017-02-13
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego. 2017-03-01
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i/lub najem nieruchomości. 2017-04-03
  Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomośc 2017-04-05
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-04-18
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2 2017-04-19
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. 2017-04-27
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-04-28
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-05-08
  Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-05-19
  Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-05-22
  ZAPYTANIE OFERTOWE 2017-08-22
  Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-10-03
  Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2017-11-07
  O G Ł O S Z E N I E O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2017-11-21
  Przetarg na sprzedaż drewna opałowego 2017-11-27
  II przetarg na sprzedaż drewna opałowego 2017-12-01
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie nieruchomości. 2017-12-11
  OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2017-12-15
  II Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2017-12-27
  I ustny przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2018-01-17
  Plan zamówień publicznych na rok 2018 2018-01-18
  Lista osób zakwalikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie/dzierżawę nieruchomości. 2018-01-30
  Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-01-31
  Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - ograniczony 2018-01-31
  Drugi ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-02-14
  Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-02-14
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości. 2018-02-16
  Informacja o wyniku przetargu - nieruchomości. 2018-02-20
  ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni 2018-02-27
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice 2018-03-01
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2018-03-01
  Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowice 2018-03-01
  Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice 2018-03-02
  Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica 2018-03-02
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2018-03-05
  Informacja o złożonych ofertach na dostawę materiałów biurowych dla GOPS 2018-03-06
  Informacja o wyniku zapytania - dostawa materiałów biurowych dla GOPS 2018-03-08
  Ogłoszenie - unieważnienie przetargu na sprzedaż drewna 2018-03-12
  Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-03-14
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica. 2018-03-14
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica. 2018-03-14
  III przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Żuk 2018-03-20
  Przetarg ofertowy - samochód pożarniczy marki FS Lublin model Żuk 2018-03-29
  Informacja o złożonych ofertach - FS Lublin model Żuk 2018-04-09
  Informacja o wyniku złożonych ofert - FS Lublin model Żuk 2018-04-09
  Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica. 2018-04-17
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice. 2018-04-18
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-04-19
  Ogoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266. 2018-04-30
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice. 2018-05-11
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-05-11
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2018-05-11
  Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266. 2018-05-23
  Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-21
  Odpowiedź na zapytanie - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-26
  INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-31
  I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, gruntów - Bystrowice 2018-12-04
  I ustny nieograniczony przetarg, na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Węgierka Chorzów. 2018-12-04
  I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Roźwienica, Tyniowice Wola Węgierska. 2018-12-04
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2018-12-31
  Informacja - wyniki przetargów związanymi z nieruchomościami. 2019-01-07
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-01-18
  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, nieruchomości w Węgierce. 2019-01-23
  II ustny ograniczony przetarg na najem, nieruchomości w Woli Węgierskiej. 2019-01-23
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-02-08
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 2019-02-25
  Wynik II przetargu na najem i sprzedaż nieruchomości. 2019-03-01
  Przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-03-01
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna użytkowego 2019-03-20
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna użytkowego 2019-03-22
  Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna użytkowego. 2019-03-29
  Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna użytkowego. 2019-04-03
  OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2019-04-25
  Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna 2019-04-25
  Ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego gatunku jesion i klon 2019-05-07
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego gatunku jesion i klon. 2019-05-20
  Ogłoszenie o ograniczonym przetargu na sprzedaż drewna opałowego. 2019-07-03
  Ogłoszenie o ograniczonym przetargu na sprzedaż drewna opałowego. 2019-07-08
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2019-08-09
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2019-10-21
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2019-11-04
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na nieruchomości. 2019-11-18
  Ogłoszenie II o przetargu sprzedaż samochodu marki Jelcz. 2019-11-19
  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dzierżawę nieruchomośc 2019-11-22
  Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze 2020-01-07
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 2020-01-17
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 r. 2020-01-22
  Plan zamówień publicznych Gminy Roźwienica na rok 2020 2020-01-28
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 2020-02-21
  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2020-02-25
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2020-03-05
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowicach. 2020-03-05
  Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż drewna - dotyczy drewna z mienia komunalnego w Rudołowicach. 2020-03-17
  Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż drewna - dotyczy drewna z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2020-03-17
  I przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości 2020-04-16
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 08.05.2020 r. 2020-05-08
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 12.05.2020 r. 2020-05-12
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2020-05-20
  Informacja o treści złożonych ofert - sprzedaż drewna z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2020-05-20
  Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica położonych w Rudołowicach. 2020-05-26
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Czudowice i Wola Roźwienicka 2020-05-29
  Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Czudowicach i Woli Roźwienickiej. 2020-05-29
  Informacja o trewści złożonych ofert - zakup drewna 2020-06-24
  III przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości 2020-07-01
  Ogłoszenie o planowanym zakupie - odebranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest. 2020-07-24
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w III przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf 2020-08-03
  Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości - poł. w Rudołowicach 2020-08-05
  Informacja o złożonych ofertach - uzuwanie wyrobów zawierających azbest. 2020-08-07
  Przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości - Rudołowice 2020-10-21
  Przetarg ofertowy ograniczony na dzierżawę nieruchomości - Chorzów 2020-10-21
  Przetarg ograniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości - Cząstkowice. 2020-10-21
  Przetarg nieograniczony ofertowy na najem nieruchomości - Węgierka. 2020-10-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi po powodzi na działce Nr 928 w miejscowości Wola Węgierska 2020-11-18
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości. 2020-11-27
  Zapytanie ofertowe Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK) 2020-11-30
  Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż, dzierżawę najem nieruchomości 2020-12-03
  Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż drewna w Tyniowicach. 2020-12-08
  Ogłoszenie o II przetargu - sprzedaż drewna w Tyniowicach. 2020-12-22
  Pierwszy przetarg ograniczony dla mieszkańoców wsi Wola Roźwienicka na dzierżawę nieruchomości 2021-02-24
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-02-25
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ograniczonym dla mieszkanców wsi Wola Roźwienicka. 2021-03-29
  Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica położonych w Woli Roźwienickiej. 2021-03-31
  Pierwszy przetarg ofertowy ograniczony dla mieszkańców wsi Rudołowice - sprzedaż drewna 2021-04-12
  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-04-21
  Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w Rudołowicach. 2021-05-04
  Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych 2021-05-13
  Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu na Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych 2021-05-28
  Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Czudowice oraz wiaty przystankowej w Czudowicach i pomieszczenia w budynku WDK Wola Roźwienicka. 2021-06-11
  Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Czudowice oraz wiaty przystankowej w Czudowicach i pomieszczenia w budynku WDK Wola Roźwienicka. 2021-06-22
  Plan zamówień publicznych 2019 r. 2019-01-16
  I ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica położonych w Bystrowicach i Rudołowicach. 2021-07-13
  Olan zamóweń publixcznych_2021_v_5 2021-07-14
  Ogłoszenei o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2021-2022. 2021-07-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa przenośnych dysków twardych w obudowach dla potrzeb Gminy Roźwienica. 2021-07-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach. 2021-07-20
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu drogi gminnej na części działki Nr 191 w Więckowicach. 2021-07-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Bystrowice 2021-07-22
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ofertowym nieograniczonym na najem nieruchomości w Rudołowicach i dzierżawę nieruchomości w Bystrowicach. 2021-08-12
  Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica położonych w Bystrowicach i Rudołowicach. 2021-08-16
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach. 2021-09-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa i remont drogi do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice. 2021-09-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont mieszkania komunalnego w Rudołowicach 2021-09-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 2021-10-08
  Ogłosze o pierwszym ustnym przetargu nieogrniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na mieniu komunalnym w Roźwienicy. 2021-11-09
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2022. 2021-11-12
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieogrniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na mieniu komunalnym w Roźwienicy. 2021-11-19
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym dla mieszkańców wsi Roźwienica na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na działce Nr 7 w Roźwienicy. 2021-11-30
  Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2022. 2021-12-02
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2022. 2021-12-02
  Konkurs ofert - Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Roźwienica do Jarosławia. 2021-12-10
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na działce Nr 7 w Roźwienicy. 2021-12-10
  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 - dowozu uczniów niepełnosprawnych. 2022-01-04
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na działce Nr 7 w Roźwienicy. 2022-01-12
  Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, na terenie gminy Roźwienica. 2022-01-12
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Roźwienicy 2022-05-23
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Czudowicach. 2022-06-01
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Czudowicach. 2022-06-06
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa kompaktowej obudowy studziennej wraz z uzbrojeniem studni i ogrodzeniem dla studni S-4 w Woli Roźwienickiej gmina Roźwienica. 2022-06-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu drogi na działce Nr 373 w Cząstkowicach. 2022-06-15
  Ogłoszenie o postępowaniu na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach 2022-06-17
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Tyniowicach. 2022-06-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej w Węgierce 2022-06-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa wyposażenia kuchni i sprzętu do WDK Bystrowice 2022-06-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2022 2022-06-23
  Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Czudowicach. 2022-07-13
  Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe 2022-08-02
  Informacja o ogłoszonym konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Węgierce. 2022-08-02
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2022-2023. 2022-08-12
  Ogłoszenie o postępowaniu na Budowa sali gimnastycznej w Rudołowicach 2022-08-29
  Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektów architektoniczno - technicznych i wykonawczych sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej. 2022-08-31
  Ogłoszenie o postępowaniu na "Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-09-05
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu komputerowego 2022-09-06
  Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektów architektoniczno - technicznych i wykonawczych sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej. 2022-09-07
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2022-2023. 2022-09-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice na działce Nr 233, w miejscowości Czudowice na działce nr 13 i w miejscowości Wola Roźwienicka na działce nr 824. 2022-09-22
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica. 2022-09-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa kompletnego systemu ogrodzeniowego z paneli 3D 2022-09-30
  Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2023. 2022-11-07
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica. 2022-11-10
  Pierwszy ustny przetarg ograniczony oraz nieograniczony na sprzedaż, najem, lub dzierżawę nieruchomości. 2022-11-15
  Odbiór i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 2022-11-22
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Roźwienica do Jarosławia. 2022-11-29
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu CYFROWA GMINA 2022-12-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka 2023-02-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu CYFROWA GMINA 2023-02-16
  Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka 2023-02-17
  Plan postępowań o zamóweinie publiczne 2023 r. 2023-02-28
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa żłobka w miejscowości Roźwienica 2023-03-15
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa materiałów do budowy sieci wodno - kanalizacyjnej. 2023-03-15
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 przeznaczonego dla OSP Roźwienica 2023-03-29

  Załączniki

  • 2021-03-29 | 10:55:17

   Paweł Wiśniowski

   Ilość pobrań: 61