Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY/RAPORTY/EWIDENCJE/WYKAZY

Drukuj
1. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROŹWIENICA.PDF

2. EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE.PDF

3. RAPORT O STANIE GMINY ROŹWIENICA ZA ROK 2020.PDF

4. RAPORT O STANIE GMINY ROŹWIENICA ZA ROK 2021.PDF

5. RAPORT O STANIE GMINY ROŹWIENICA ZA ROK 2022.PDF

6. RAPORT O STANIE GMINY ROŹWIENICA ZA ROK 2023.PDF

6. Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Roźwienica.pdf