Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Obwieszczenia

Drukuj
Poniżej znajdują się obwieszczenia związane z ochroną środowiska.
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2021-05-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wydaniu decyzji Środowiskowej 2021-06-07
Decyzja Starosty Jarosławskiego GN.6822.10.2020 w sprawie nabycia mienia po Spółdzielni Kólłek Rolniczych w Roźwienicy 2021-07-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2021-12-21
Obieszczenie RDOŚ.420.13.1.2021.PW.96 2022-05-26
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie WPN.082.1.14.2022.KCh.10 2022-06-06
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2022 r., znak: WOOŚ.420.13.1.2021.PW.111 2022-07-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2022 r., znak: WOOŚ.420.13.1.2021.PW.112 2022-07-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2022 r., znak: WOOŚ.420.13.1.2021.PW.113 2022-07-12
Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.284.2022.MK 2022-07-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2023-01-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2023-01-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2023-02-09
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji środowiskowej na "Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka". 2023-02-10
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji środowiskowej na "Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka". 2023-02-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2023-03-01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2023-03-08
Obwieszzcenie RDOŚ WOOŚ.420.3.5.2022.BK.28 2023-05-12
Obwieszczenie RDOS WOOŚ.420.3.5.2022.BK.37 2023-05-12
Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.420.3.7.2022.BK.33 2023-06-02
Obwieszzcenie dyrektora RDOŚ w Rzeszowie 2023-06-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wszczęciu postępowania administarcyjnego 2023-06-20
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie 2023-07-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na przebudowę drogi Helusz - Wola Wegierska 2023-08-21
Obwieszczenie RDOS znak: WOOŚ.420.3.7.2022.BK.39 2023-08-17
Obwieszczenie RDOS znak: WOOŚ.420.3.7.2022.BK.44 2023-09-14
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji środowiskowej dla złoża gazu MIROCIN 2023-11-03
OBWIESZCZENIE O DECYZJI - DO STRON_WOOŚ.420.3.7.2022.BK.64 2023-12-04
POSTANOWIENIE PROSTUJĄCE OMYŁKĘ PISARSKA W DECYZJI RDOŚ W RZESZOWIE_WOOŚ.420.3.7.2022.BK.63 2023-12-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wszczęciu postępowania administarcyjnego 2023-12-05