Aktualności

29.03.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023...

27.03.2023

Ostrzeżenie meteorologiczne 27.03.2023 r.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW oddział Kraków, ostrzega o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych na najbliższe doby - przymrozki, intensywne opady deszczu i śniegu, przymrozki...

16.03.2023

XXXVIII Sesja Rady Gminy Roźwienica

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbyły się w dniu 23 marca 2023 /tj. czwartek/ o godzinie 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy...

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Gminy Roźwienca
15.03.2023

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Gminy Roźwienca

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalisty: Mediatora, Specjalisty Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Specjalisty Niebieskiej Linii Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Kuratora Sądowego...

Posiłek w szkole i w domu - edycja 2019 - 2023
15.03.2023

Posiłek w szkole i w domu - edycja 2019 - 2023

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ROK 2023..

Chlorowanie wody
15.03.2023

Chlorowanie wody

Chlorowanie wody w dniach od 15 do 20 marca 2023...

07.03.2023

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wójt Gminy Roźwienica informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej...

Nieodpłatna pomoc prawna
21.02.2023

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna..

Zaproszenie na szkolenie.
21.02.2023

Zaproszenie na szkolenie.

Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleń..

15.02.2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023.

Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.9.2023 z dnia 14 lutego 2023 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.pdf..

Polecamy

Z tradycją w nowoczesność
System Informacji Przestrzennej
Powiat Jarosławski
Powiatowy urząd pracy w Jarosławiu