Aktualności08.06.2022

Inforacja dotycząca oszczędzania wody

Wójt Gminy Roźwienica zwraca się z prośbą o racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie wodą z wodociągu i wykorzystywanie jej tylko na cele socjalno-bytowe. Panujące warunki atmosferyczne zwiększyły zapotrzebowanie na wodę, a podlewanie ogródków czy napełnianie basenów drastycznie zwiększa pobór wody i powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej...

Zaproszenie do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
07.06.2022

Zaproszenie do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" rozpoczyna pracę nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, i zwraca się z prośbą o udział w ww.spotkaniach osoby fizyczne, przedsiębiorców, sołtysów, członków KGW, OSP, klubów sportowych, osoby aktywnie działające na rzecz miejscowości i całych Gmin...

Zaproszenie na badanie wzroku.
06.06.2022

Zaproszenie na badanie wzroku.

W dniu 29 czerwca (środa) na parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Roźwienicy w godzinach 11.30-13.00, można będzie wziąć udział w bezpłatnym badaniu wzroku...

26.07.2021

Zgłoś swój piec

Wójt Gminy Roźwienica przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w których znajdują się źródła ciepła. Deklarację można złożyć na dwa sposoby:..

Wyświetlono: 91 do 94 z 94 (10 stron)