Aktualności06.11.2023

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2024

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024...

03.11.2023

XLIV Sesja Rady Gminy Roźwienica

Obrady XLIV Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbyły się w dniu 8 listopada 2023r. /tj. środa/ o godzinie 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy..

Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy
02.11.2023

Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy przystępuje do projektu organizowanego przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu w ramach „Kuratorskiej Kampanii Przeciw Przemocy”...

19.10.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROŹWIENICA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROŹWIENICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Roźwienica..

18.10.2023

Zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego

UCHWAŁA NR LXIX/495/2023 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2023 roku..

Informacja
13.10.2023

Informacja

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w 2023 r. dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie...

Pani Minister Anna Schmidt z niespodziewaną wizytą w Rudołowicach.
10.10.2023

Pani Minister Anna Schmidt z niespodziewaną wizytą w Rudołowicach.

W Rudołowicach w gminie Roźwienica powstanie nowa szkoła podstawowa. Na budowę nowej szkoły samorząd dostał 9,5 miliona złotych z programu Polski Ład. To bardzo ważna inwestycja, bo teraz dzieci uczą się w fatalnych warunkach..

06.10.2023

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały w 2023 r., szkody spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganów lub gradu w owocujących uprawach drzew owocowych, krzewów owocowych i truskawek..

Zaproszenie na spotkanie dotyczące budowy biogazowni
03.10.2023

Zaproszenie na spotkanie dotyczące budowy biogazowni

Zaproszenie na spotkanie dotyczące budowy biogazowni..

Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Roźwienicy
25.09.2023

Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Roźwienicy

W dniu 23.09.2023 roku nastąpiło poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roźwienicy. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Mirosław Mateja na mszy w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Roźwienicy...

Wyświetlono: 11 do 20 z 166 (17 stron)