AktualnościGminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - Roźwienica 2022
12.07.2022

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - Roźwienica 2022

26 czerwca na stadionie sportowym w Roźwienicy odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, podczas których 10 drużyn grupy „A” i jedna drużyna grupy „C” Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy pokazały swoje umiejętności. Podczas zawodów swoją obecnością zaszczycili nas: Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Poseł na Sejm RP Pani Anna Schmidt, Starosta Jarosławski Pan Stanisław Kłopot, Wicestarosta Pan Mariusz Trojak i Rad..

08.07.2022

ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Roźwienica na lata 2022 - 2030

Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy Roźwienica jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat...

Zaproszenie na spotkanie informacyjno - szkoleniowe
05.07.2022

Zaproszenie na spotkanie informacyjno - szkoleniowe

Masz pomysł na swój biznes? Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, brakuje Ci środków? Zapraszamy na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pożyczek dla MŚP..

30.06.2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Roźwienica na linii komunikacyjnej: Wola Węgierska-Węgierka-Chorzów-Mokra...

28.06.2022

II otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.38.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.pdf..

28.06.2022

Informacja - znaleziono klucze

W budynku Urzędu Gminy w Roźwienicy znaleziono klucze. Zainteresowaną osobę prosimy zgłosić się do pokoju nr 15...

Prośba o racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie wodą
28.06.2022

Prośba o racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie wodą

Wójt Gminy Roźwienica zwraca się z prośbą o racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie wodą z wodociągu i wykorzystywanie jej tylko na cele socjalno-bytowe. Panujące warunki atmosferyczne wzmożyły zapotrzebowanie na wodę, a podlewanie ogródków czy napełnianie basenów drastycznie zwiększa pobór wody i powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej jak również chwilowe braki wody...

Dofinasowanie odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest
23.06.2022

Dofinasowanie odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w 2022 r...

22.06.2022

XXXI Sesja Rady Gminy Roźwienica

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbyły się w dniu 24 czerwca /tj. piątek/ o godzinie 13:30 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy...

10.06.2022

Nowa strona internetowa Urzędu Gminy w Roźwienicy

Nowa strona Urzędu Gminy w Roźwienicy, zostaje oddana do użytku. Strona jest w większości dostosowana do wymogów standardu WCAG 2.1. Miesiąc czerwiec jest okresem przejściowym w którym równorzędnie na nowej i starej stronie będą dodawane aktualności...

Wyświetlono: 21 do 30 z 36 (4 stron)