Aktualności



Zaproszenie na szkolenie.
21.02.2023

Zaproszenie na szkolenie.

Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleń..

15.02.2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023.

Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.9.2023 z dnia 14 lutego 2023 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.pdf..

14.02.2023

Zaproszenie na wyjazd do Kielc na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2023

Urząd Gminy Roźwienica i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Informują że w dniu 18.03.2023 r. (sobota) organizowany jest wyjazd do Kielc na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2023. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do dnia 10.03.2023 r. do Gminnego Punktu Doradztwa w Urzędzie Gminy Roźwienica (pokój nr 27), tel. 723 977 376...

10.02.2023

Odpowiedź Starosty Jarosławskiego dotycząca budowy masztu telefonii komórkowej w m. Roźwienica

Odpowiedź Starosty Jarosławskiego na pismo Wójta Gminy Roźwienica z dnia 06.02.2023 r. dotyczące zapytania w sprawie „budowy masztu telefonii komórkowej w m. Roźwienica na działce nr ewid. 345"..

Zaproszenie na bezpłatne badania w ramach programu "Profilaktyka 40Plus"
08.02.2023

Zaproszenie na bezpłatne badania w ramach programu "Profilaktyka 40Plus"

Zaproszenie na bezpłatne badania w ramach programu "Profilaktyka 40Plus" WDK Tyniowice 15.02.2023 r. WDK Więckowice 16.02.2023 r. WDK Roźwienica 17.02.2023 r. WDK Węgierka 18.02.2023 r. WDK Rudołowice 19.02.2023 r. WDK Bystrowice 21.02.2023 r. WDK Cząstkowice 22.02.2023 r...

04.02.2023

XXXVII Sesja Rady Gminy Roźwienica

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbyły się w dniu 6 lutego 2023 /tj. poniedziałek/ o godzinie 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy...

03.02.2023

Zwrot części podatku akcyzowego w roku 2023

Urząd Gminy w Roźwienicy informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać od 1 do 28 lutego 2023 r., wraz z fakturami VAT, lub ich kopiami, potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 r...

20.01.2023

Informacja dotycząca komputerów z programu "Granty PPGR"

Informacja dla osób które otrzymały komputery przenośne z programu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym". Wszelkie usterki objęte gwarancją prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 788-654-633, lub pocztą elektroniczną na adres: serwis@zoneo.pl..

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, MEDIACJA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE,
04.07.2023

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, MEDIACJA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE,

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercy..

05.01.2023

Nowe wnioski o zakup preferencyjny węgla w 2023 r.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Roźwienicy można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r...

Wyświetlono: 81 do 90 z 166 (17 stron)