XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Roźwienica

  • 21.11.2022

XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Roźwienica, odbęyła się w dniu 21 listopada 2022r. /tj. poniedziałek/ o godzinie 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.
Porządek obrad Sesji:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał:
1)    W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok (projekt 1),
2)    W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica do zaciągnięcia  zobowiązania finansowego na rok 2023 (projekt nr 2),
7.    Zapytania, wolne wnioski.
8.    Zakończenie obrad Sesji