Informacja

  • 13.10.2023

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w 2023 r. dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.