XXXII Sesja Rady Gminy Roźwienica

  • 07.09.2022

Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Roźwienica odbędą się w dniu 9 września 2022 r. o godzinie 13:00 w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Roźwienicy.

Porządek obrad Sesji:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał:
1)    W sprawie zmian w budżecie na rok 2022 (projekt 1),
2)    W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2023-2024-2025 (projekt nr 2),
3)    w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2022-2023 (projekt Nr 3),
4)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w rok 2022 (projekt Nr 4),
5)    W sprawie dzierżawy nieruchomości -Rudołowice (projekt 5),
6)    W sprawie dzierżawy nieruchomości -Rudołowice (projekt 6),
7)    W sprawie dzierżawy nieruchomości -Rudołowice (projekt 7),
8)    W sprawie najmu nieruchomości – Roźwienica (projekt 8),
9)    W sprawie zamiany nieruchomości – Więckowice (projekt 9).
7.    Zapytania, wolne wnioski.
8.     Zakończenie obrad Sesji.