Ostrzeżenie przed wilkami

  • 19.04.2023

W związku z otrzymanymi sygnałami o pojawieniu się wilków w pobliżu gospodarstw domowych, zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia, wszelkich miejsc przetrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych.    


W przypadku kontaktu z wilkiem należy spokojnie się oddalić bez gwałtownych ruchów.

W zdecydowanej większości przypadków wilki wyczuwając człowieka same się oddalają.


Jakikolwiek kontakt z dziką zwierzyną zagrażający życiu ludzkiemu należy zgłosić na   Komisariat Policji w Pruchniku (tel.: 47 824-15-55) lub do tutejszego Urząd Gminy w Roźwienicy (tel.: 16 622-58-22).


W przypadku wyrządzenia przez wilki szkód w pogłowiu zwierząt gospodarczych, poszkodowani hodowcy mogą zwracać się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o odszkodowanie ze Skarbu Państwa za poniesione straty na podstawie ustawy o ochronie przyrody.


Wójt Gminy
Tomasz Kotliński