II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica

  • 19.04.2023

Wójt Gminy Roźwienica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica położonych w Czudowicach.pdf