Obwieszczenie - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  • 16.05.2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Roźwienica.pdf