Stypendia pomostowe - XXI Edycja Programu

  • 09.06.2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" informuje, iż przystąpiła do XXI Edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2022/2023 nasza organizacja planuje przyznać 5 stypendiów. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach, od października 2022 r. do lipca 2023 r.
Regulamin.pdf