INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu

  • 15.09.2023

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu  z dnia 15 września 2023 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2a011 r. – Kodeks  wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Roźwienica obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Przemyślu informuje, co następuje:§ 1
W dniu 19 września 2023r. r. o godz. 14,30  w siedzibie Urzędu Gminy w Roźwienicy odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6ac
- Nr 7
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 11
- Nr 12.
§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.KomisarzWyborczy
w Przemyślu
Krzysztof TRYKSZA