ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Roźwienica na lata 2022 - 2030

  • 08.07.2022

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Roźwienica jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.


Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Roźwienica a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Roźwienica.


W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.


Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres email: marian.gdula@ugr.internetdsl.pl lub złożenie na Sekretariacie Urzędu Gminy Roźwienica, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica.


Ankietę można również uzupełnić poprzez specjalny link, dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „Prześlij”.


Ankieta_Gmina_Rozwienica_na_lata_2022_2030.pdf