POMOC OSOBOM ZAGROŻONYM W OKRESIE CHŁODÓW 2022/2023

  • 17.11.2022

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, osób samotnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, bezdomnych.
Prosimy o zainteresowanie się warunkami życiowymi osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i uwrażliwienie na potrzeby tych osób. Z różnych względów zdarzyć się może, że osoby takie nie zawsze są znane pracownikom socjalnym pomocy społecznej.
Prosimy o bezzwłoczną reakcję w każdym przypadku, kiedy widzimy osoby bez schronienia lub wymagające pomocy z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.
Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Roźwienica o szczególne zwrócenie uwagi.   Ważne jest, aby w takich sytuacjach interweniować w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy, który zapewni osobom wszelką niezbędną pomoc oraz w miarę możliwości i potrzeb uruchamiać pomoc sąsiedzką.
O wszystkich sytuacjach wymagających pomocy, należy powiadomić służby publiczne,
a w szczególności:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy tel. 016 622 67 10 wew.  52
- Komisariat Policji w Pruchniku tel. alarmowy 997

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy