Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.jpg

Wójt Gminy Roźwienica informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
•    Folii rolniczych,
•    Siatki i sznurka do owijania balotów,
•    Opakowań po nawozach,
•    Big Bagów.
W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania proszeni są o  złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Roźwienicy w terminie do 14 marca 2023 r.
Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 12, oraz ze strony internetowej Urzędu.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Urząd Gminy Roźwienica dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy w Roźwienicy.

Oświadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie.doc
Wniosek folie 2023.docx