Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Planowanie przestrzenne

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 5214
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MOKRA 1/2012 2013-04-17
MPZP Mokra 1/2003 2004-08-03
MPZP A2/98 Roźwienica 2007-01-05
MPZP A1/99 Roźwienica 2007-01-05
MPZP A2/99 Roźwienica 2007-01-05
MPZP B1/98 Rudołowice 2007-01-05
MPZP B1/99 Rudołowice 2007-01-05
MPZP C1/99 Wola Roźwienicka 2007-01-05
MPZP D1/98 Cząstkowice 2007-01-05
MPZP F1/98 Bystrowice 2007-01-05
MPZP H1/98 Tyniowice 2007-01-05
MPZP J1/98 Wegierka 2007-01-05
MPZP J1/99 Wegierka 2007-01-05
MPZP J2/98 Wegierka 2007-01-05
MPZP J2/99 Wegierka 2007-01-05
MPZP J3/99 Wegierka 2007-01-05
MPZP L1/98 Wola Węgierska 2007-01-05
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MOKRA 1/2012 2013-12-03
MPZP MOKRA 1/2012 2014-07-24
Obwieszczzenie o przystąpieniu do zmiany Studium 2015-06-01
Uchwała Rady Gminy Roźwienica w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica 2015-06-25
Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica 2017-01-10
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica 2018-04-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany SUiKZP gminy 2017-11-15
Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowanai administracyjnego 2017-12-22
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-08-30
Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzenengo dla miejscowości Roźwienica gm. Roźwienica. 2018-10-10
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-06
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-06
Obwieszczenie Wójta Gminy RG.6733.2.2019_4 2019-04-24
Obwieszczenie Wójta Gminy RG.6733.3.2019_3 2019-04-24
Obwieszczenie Wójta Gminy RG.6733.4.2019_1 2019-04-24
Obwieszczenie Wójta Gminy RG.6733.5.2019_1 2019-04-24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego Nr 7.CP.2019 2019-05-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 8.CP.2019 2019-05-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6.CP.2019 2019-05-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 5.CP.2019 2019-05-23
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-08-14
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania 2019-08-22
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania 2019-10-03
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania 2019-10-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr CP.4.2020 2020-04-30
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania 2020-08-21
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania RG.6733.11.2020 2020-09-03
Obwieszczenie o wsczęciu postepowania znak RG.6733.12.2020 2020-09-03
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania znak RG.6733.13.2020 2020-09-03
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania znak RG.6733.16.2020 2020-10-28
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania znak RG.6733.14.2020 2020-10-28
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania znak RG.6733.17.2020 2020-10-28
Obwieszczenie_wszczęcie postepowania RG.6733.18.2020 2020-10-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13.CP.2020 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 2020-11-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 14.CP.2020 na budowę sieci wodociągowej 2020-11-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 15.CP.2020 na przebudowę przydrożnego rowu otwartego na kryty Ø 400 mm 2020-11-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12.CP.2020 na budowę budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP 2020-11-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 16.CP.2020 na budowę odcinka sieci gazowej średnioprężnej. 2020-11-13
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROŹWIENICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica dla miejscowości Roźwienica. 2021-03-31
Obwieszczenie Wójta Gminy o umorzeniu popstępowania RG.6733.19.2021 2021-09-01
geotif 2021-09-21
UCHWAŁA NR 212/XXII/2021 RADY GMINY W ROŹWIENICY z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica dla miejscowości Roźwienica. 2021-09-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uslaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-28
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administarcyjnego 2021-11-09
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administarcyjnego 2021-11-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wszczęciu postępowania administarcyjnego 2021-12-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wydaniu decyzji celu publicznego Nr 21.CP.2021 2021-12-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wydaniu decyzji celu publicznego Nr 22.CP.2021 2021-12-30
Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępownaia w sprawuie wydania decyzji celu publicznego pod budowe stacjio bazowej telefon i komórkowej Nr JRS7113A w Cząstkowicach 2022-01-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-04-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o wszczęciu postępowania administarcyjnego 2023-05-10
Obwieszczenie_zakończenie postepowania 2023-05-10
Obwieszczenie w przystąpieniu do zmiany SUiKZP Gminy Roźwienica 2023-05-15
Obwieszczenie o przystapieniu do zmiany SUiKZP Gminy Roźwienica 2023-07-10
Obwieszzcenie o przystąpieniu do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica 2023-07-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROŹWIENICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Roźwienica 2023-10-18
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenengo Gminy Roźwienixca 2023-12-13
OGŁOSZENIE z dnia 12 kwietnia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Roźwienica 2024-04-12
Uchwała Nr 419/L/2024 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do zmiany SUiKZP Gminy Roźwienica 2024-04-24
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Roźwienica z dnia 28 maja 2024 r. o przedłużeniu terminu składania wniosków określonego w Ogłoszeniu z dnia 12 kwietnia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Roźwienica 2024-05-28
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROŹWIENICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2024-06-04