Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Drukuj
W zakładce tej ukazują się aktualne ogłoszenia i informacje jakie wychodzą z Urzędu Gminy.
Nazwa pozycji Data
Informacja o przystąpieniu Gminy Roźwienica do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. 2022-11-07
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do najmu, dzierżawy i sprzedaży. 2017-02-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica o wszczęciu postępowania 2012-02-27
Uchwała nr 118/XXII/2012 z dnia 28.06.2012 r., w sprawie podziału gminy Roźwienica na okręgi wyborcze 2012-06-29
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z naborem na stanowisko pracy. 2013-03-06
Przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 08.03.2013 r. 2013-03-06
Decyzja Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.23.2013 z dnia 24.02.2013 r. dotycząca robót geologicznych. 2013-03-07
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu o wygasnięciu mandatu Radnego. 2014-07-28
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty kwot podatku lub opłat w 2014 roku. 2015-05-18
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r 2015-05-18
Lista osób do uczestnictw w przetargu na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. 2015-08-27
Obwieszczenie WOOŚ.4203.6.2015.BK-34 z dnia 18.08.2015 r. 2015-08-27
Postanowienie WOOŚ.4203.6.2015.BK-33 z dnia 17.08.2015 r. 2015-08-27
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.2z dnia 23 września 2015 r. 2015-10-02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4203.6.2015.BK.45 z dnia 02 października 2015 r. 2015-10-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4203.6.2015.BK.44 z dnia 02 października 2015 r. 2015-10-07
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4203.6.2015.BK.43 z dnia 01 października 2015 r. 2015-10-07
Charakterystyka przedsięwzięcia 2015-10-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2015.AW.3 z dnia 13 października 2015 r. 2015-10-15
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących pożytku publicznego. 2015-10-16
Protokół z przebiegu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej. 2016-03-18
Zarządzenie Nr AO.0050.12.2016 Wójta Gminy Roźwienica z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2016-03-18
Informacja dotycząca planowanych szczepień lisów. 2016-09-19
Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany rozkładu pracy aptek 2016-09-19
Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-10-04
Obwieszczenie RDOŚ znak WOOŚ.4203.10.2016.AR.29 z dnia 24.01.2016 r. 2017-01-30
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2017-08-25
Informacja o wynikach naboru 2017-08-31
Informacja o dofinansowaniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku” 2017-09-06
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2019-02-21
Raport o stanie Gminy Roźwienica na rok 2018. 2019-05-31
Informacja o dyżurach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji... 2019-07-17
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 r. 2019-07-30
Wykaz nieruchomości mieania komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży, najmu, i dzierżawy. 2019-08-20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Księgowy w Referacie Finansowo-Podatkowym. 2019-11-25
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym. 2019-12-11
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Roźwienica 2019-12-11
Ogłoszenie o spedaży drewna - Wody Polskie 2019-12-13
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica. 2020-03-11
II przetarg nieograniczony ofertowyna sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica. 2020-04-16
Sptratrgia Rozwiązywania Problemów Społecznych - proźba o wypenianie ankiet 2020-10-26
Konsultacje społeczne - pozytek publiczny 2020-11-02
Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie 2021-02-19
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej. 2021-03-17
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożeń na raty w 2020 r., w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2021-07-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego. 2020-06-09
Informacja - rokowania po II przetargu na zbycie nieruchomości. 2019-07-31
Informacja o przebiegu naboru na stanowisko Młodszy Księgowy w Referacie Finansowo-Podatkowym. 2019-12-09
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 2021-02-17
Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi prowadzenia zajęć z zakresu aktywności ruchowej z fizjoterapeutą dla uczestników Klubu Senior+ w Roźwienicy. 2023-03-30
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 marca 2024 r., nr RZ.ZUZ.1.4210.530.2023.PW dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego 2024-03-21
informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Produkcyjno-Usługowy Zakład Stolarski Mariusz Łanowy poprzez wdrożenie nowych produktów. 2024-06-05
Wójta Gminy Roźwienica ZARZĄDZENIEM Nr AO.0050.46.2024 z dnia 06 czerwca 2024 r. ogłasza konkurs na stanowiska: 2024-06-06