Aktualności28.06.2022

II otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.38.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.pdf..

28.06.2022

Informacja - znaleziono klucze

W budynku Urzędu Gminy w Roźwienicy znaleziono klucze. Zainteresowaną osobę prosimy zgłosić się do pokoju nr 15...

Prośba o racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie wodą
28.06.2022

Prośba o racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie wodą

Wójt Gminy Roźwienica zwraca się z prośbą o racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie wodą z wodociągu i wykorzystywanie jej tylko na cele socjalno-bytowe. Panujące warunki atmosferyczne wzmożyły zapotrzebowanie na wodę, a podlewanie ogródków czy napełnianie basenów drastycznie zwiększa pobór wody i powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej jak również chwilowe braki wody...

Dofinasowanie odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest
23.06.2022

Dofinasowanie odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w 2022 r...

22.06.2022

XXXI Sesja Rady Gminy Roźwienica

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Roźwienica, odbyły się w dniu 24 czerwca /tj. piątek/ o godzinie 13:30 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy...

10.06.2022

Nowa strona internetowa Urzędu Gminy w Roźwienicy

Nowa strona Urzędu Gminy w Roźwienicy, zostaje oddana do użytku. Strona jest w większości dostosowana do wymogów standardu WCAG 2.1. Miesiąc czerwiec jest okresem przejściowym w którym równorzędnie na nowej i starej stronie będą dodawane aktualności...

Kolonie Letnie 2022
10.06.2022

Kolonie Letnie 2022

Kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem FSUSR...

09.06.2022

Stypendia pomostowe - XXI Edycja Programu

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" informuje, iż przystąpiła do XXI Edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2022/2023 nasza organizacja planuje przyznać 5 stypendiów. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach, od października 2022 r. do lipca 2023 r...

08.06.2022

Inforacja dotycząca oszczędzania wody

Wójt Gminy Roźwienica zwraca się z prośbą o racjonalne oraz oszczędne gospodarowanie wodą z wodociągu i wykorzystywanie jej tylko na cele socjalno-bytowe. Panujące warunki atmosferyczne zwiększyły zapotrzebowanie na wodę, a podlewanie ogródków czy napełnianie basenów drastycznie zwiększa pobór wody i powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej...

Zaproszenie do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
07.06.2022

Zaproszenie do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" rozpoczyna pracę nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, i zwraca się z prośbą o udział w ww.spotkaniach osoby fizyczne, przedsiębiorców, sołtysów, członków KGW, OSP, klubów sportowych, osoby aktywnie działające na rzecz miejscowości i całych Gmin...

Wyświetlono: 151 do 160 z 162 (17 stron)