Płatności - nr. konta bankwego

Urząd Gminy w Roźwienicy informuje że wpłaty typu: opłata skarbowa, opata stała, raty podatku, czynsze, opłaty za pobór wody oraz kanalizację, należy dokonywać na konto podstawowe Gminy Roźwienica, z odpowiednim dopiskiem. Dane do przelewu poniżej:

Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37-565 Roźwienica
Nr konta podstawowego:
11-9108-0006-0000-0000-0198-0002UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO
od 1 stycznia 2020 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (śmieci)

69-9108-0006-2014 -0021-9688 -0006

Przypominamy również iż zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w pokoju nr 12, Urzędu Gminy w Roźwienicy.