Aktualności06.12.2023

Dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2023/2024

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy od 04 grudnia 2023 r. można składać wnioski celem przyznania pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci na okres nauki w szkole od stycznia 2024 r. Pomoc jest przyznawana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”..

Komunikat o przydatności wody do spożycia
01.12.2023

Komunikat o przydatności wody do spożycia

Komunikat o przydatności wody do spożycia..

01.12.2023

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH GRUNTY ROLNE STANOWIĄCE GOSPODARSTWO ROLNE W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WĘGIERKA, WOLA WĘGIERSKA i CHORZÓW

Wójt Gminy Roźwienica informuje rolników posiadających grunty rolne stanowiące gospodarstwo rolne, iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu scalenia gruntów w miejscowościach Węgierka, Wola Węgierska i Chorzów..

29.11.2023

Średnioterminowa prognoza pogody 29.11.2023 r.

Średnioterminowa prognoza pogody dla woj. podkarpackiego na okres od dnia 30.11.2023 do dnia 04.12.2023 r..

28.11.2023

Ostrzeżenie meteorologiczne 28.11.2023 r.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW oddział Kraków, ostrzega o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych na najbliższą dobę - intensywne opady śniegu..

Informacja o przerwie w dostawie wody
27.11.2023

Informacja o przerwie w dostawie wody

Urząd Gminy Roźwienica zawiadamia o przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Węgierka, Wola Węgierska, Chorzów, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice w dniu 28.11.2023r. w godz. 09:00 – 13:00...

17.11.2023

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Program współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi...

Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.80.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"..

 Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom 2023.
17.11.2023

Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom 2023.

To już trzeci raz kiedy, Jarosławskie Moto Mikołaje Dzieciom będą przygotowywać prezenty dla najsmutniejszych dzieci naszej gminy, ale też wszystkich innych gmin powiatu jarosławskiego oraz małych pacjentów szpitali w Jarosławiu i Przeworsku..

Siłownia zewnętrzna w Bystrowicach
17.11.2023

Siłownia zewnętrzna w Bystrowicach

W Bystrowicach przy budynku Wiejskowgo Domu Kukltury, powstała siłownia zewnętrzna oddana do użytku w dniu 22 sierpnia 2023 r. Koszt Inwestycji to niespełna 21 094,50 zł., fasowane z budżetu gminy oraz Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w wysokości 10 547,00 zł...

10.11.2023

POMOC OSOBOM ZAGROŻONYM W OKRESIE CHŁODÓW 2023/2024

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, osób samotnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, bezdomnych. Prosimy o zainteresowanie się warunkami życiowymi osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i uwrażliwienie na potrzeby tych osób. Z różnych względów zdarzyć się może, że osoby takie nie zawsze są znane pracownikom socjalnym pomocy społecznej...

Wyświetlono: 1 do 10 z 166 (17 stron)