Aktualności14.07.2023

80 rocznicę rozstrzelania

13 lipca w 80 rocznicę rozstrzelania przez niemieckich zbrodniarzy sześciu żołnierzy miejscowej grupy batalionów chłopskich w Wola Roźwienickiej i czterech żołnierzy miejscowej grupy batalionów chłopskich w woli Węgierskiej, ku pamięci tego wydarzenia Wójt Gminy Roźwienica wraz z sekretarzem Franciszkiem Liszką złożyli przy pamiątkowych nagrobkach kwiaty i zapalili stosowne znicze. W Woli Węgierskiej w złożeniu kwiatów uczestniczyła Radna Gminy R..

12.07.2023

Zaproszenie do udziału w XII Edycji Konkursu Gminnego „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska w Gminie Roźwienica”.

Urząd Gminy Roźwienica i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale -Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu zapraszają mieszkańców gminy Roźwienica – właścicieli gospodarstw rolnych oraz domów jednorodzinnych – do udziału w XII Edycji Konkursu Gminnego „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska w gminie Roźwienica”...

11.07.2023

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy.

Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.40.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy...

Nabór seniorów 65+ do programu „Korpus wsparcia seniorów”- Moduł II na rok 2023
07.07.2023

Nabór seniorów 65+ do programu „Korpus wsparcia seniorów”- Moduł II na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy ogłasza nabór seniorów 65+ do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.)...

Stypendia pomostowe z KOWR
06.07.2023

Stypendia pomostowe z KOWR

Stypendia dla studentów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR..

05.07.2023

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus w roku 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy informuje, że od dnia 10.07.2023r. rozpocznie się kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym...

04.07.2023

Ostrzeżenie przed wilkami

W związku z otrzymanymi sygnałami o pojawieniu się wilków w pobliżu gospodarstw domowych, zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia, wszelkich miejsc przetrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych...

Zaproszenie na spotkanie
30.06.2023

Zaproszenie na spotkanie

Średnioterminowa prognoza pogody dla woj. podkarpackiego na okres od dnia 02.07.2023 do dnia 07.07.2023..

29.06.2023

Raport z ankiet dotyczących Budzącej się Szkoły w Roźwienicy

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wdrożonej metody „Budzącej się Szkoły” w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy..

28.06.2023

Przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy Roźwienica.

Wójt Gminy Roźwienica ogłasza przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy Roźwienica: I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Rudołowice na dzierżawę nieruchomości położonych w Rudołowicach. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Roźwienicy...

Wyświetlono: 41 do 50 z 166 (17 stron)