AktualnościDarmowe badania - Profilaktyka 40 PLUS
21.11.2022

Darmowe badania - Profilaktyka 40 PLUS

Zaproszenie na darmowe badania - Profilaktyka 40 PLUS..

Załóż konto na PUE ZUS.
21.11.2022

Załóż konto na PUE ZUS.

Zaproszenie do złożenia konta na PUE ZUS. Teraz to o obowiązek...

17.11.2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Roźwienica.

W związku z koniecznością realizacji ustawowych obowiązków określonych w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236), tj. koniecznością złożenia zapotrzebowania na zakup węgla w podmiocie wprowadzającym węgiel do obrotu, Wójt Gminy Roźwienica zawiadamia, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego tj. węgla można składać w Urzędzie Gminy w Roźwienicy do godz..

17.11.2022

POMOC OSOBOM ZAGROŻONYM W OKRESIE CHŁODÓW 2022/2023

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, osób samotnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, bezdomnych...

Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych
17.11.2022

Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych

Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych..

15.11.2022

Pierwszy ustny przetarg ograniczony oraz nieograniczony na sprzedaż, najem, lub dzierżawę nieruchomości.

Wójt Gminy Roźwienica ogłasza pierwszy ustny przetarg na: 1. Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Czudowicach. 2. Nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Roźwienicy. 3. Ograniczony dla mieszkańców wsi Rudołowice na dzierżawę nieruchomości położonych Rudołowicach. 4. Ograniczony dla mieszkańców wsi Roźwienica na dzierżawę nieruchomości położonych Roźwienicy...

10.11.2022

Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 12.11.2022 r.

Wójt Gminy Roźwienica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica położony w Czudowicach...

28.11.2022

Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.68.2022 z dnia 09 listopada 2022 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu " Programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"...

07.11.2022

Informacja o przystąpieniu Gminy Roźwienica do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Roźwienica przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r...

03.11.2022

Ogłoszenie o naborze do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023...

Wyświetlono: 41 do 50 z 94 (10 stron)