Potrójne święto w Woli Węgierskiej

Potrójne święto w Woli Węgierskiej
  • 26.07.2023

Jubileusz 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Węgierskiej połączone z nadaniem sztandaru jednostce oraz odznaczeniem Złotym Znakiem Związku OSP RP wraz z otwarciem nowego budynku Wiejskiego Domu Kultury świętowano w sobotę, 22 lipca 2023 r.

Uroczystość zgromadziła mieszkańców oraz przedstawicieli Parlamentu, wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych, reprezentantów służb mundurowych z wojewódzkimi władzami Związku OSP RP. Przybyli także druhowie z sąsiednich miejscowości z pocztami sztandarowymi. Świętowano jak nakazuje ceremoniał strażacki. Rolę dowódcy pełnił druh Dariusz Olejarski, komendant gminny OSP w Roźwienicy, a nad przebiegiem uroczystości czuwała Honorata Telega, radna z Woli Węgierskiej.

Jubileusz rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego prowadzona przez proboszcza ks. Wiesława Sztuckiego. Całą uroczystość uświetniała Orkiestra Dęta z Medyki pod batutą Marka Hatasa. Podczas eucharystii poświęcono sztandar jednostki ufundowany przez miejscową społeczność.
- Dzisiejsza doniosła uroczystość, skłania mnie nie tylko do zadowolenia z tak wspaniałego daru dla naszej jednostki OSP, ale mobilizuje do serdecznego wyrażenia wdzięczności pomysłodawcom, czyli  naszemu społeczeństwu, za zrozumienie, serce dla sprawy i hojność, która zaowocowała tak pięknym sztandarem. Będąc wyrazicielem woli wszystkich członków naszej ochotniczej straży, która w Woli Węgierskiej przetrwała 110 lat; tym nowym sztandarem, chciałbym oddać hołd poprzednim pokoleniom naszych strażaków. To oni w czasie różnych burz dziejowych na przestrzeni historii, nie tylko walczyli z ogniem, ale dzielnie stawali w obronie ojczyzny. Jestem przekonany, że także dumni byliby z tak pięknego sztandaru, który będzie od dziś widocznym znakiem naszej ofiarności i gotowości do niesienia pomocy w potrzebie – podkreślał Wiesław Łuc, prezes OSP Wola Węgierska.


- Jest jeszcze jeden powód do zadowolenia bo wraz z nadaniem sztandaru otworzona zostanie nowa remiza strażacka wraz z WDK – dodawał.
Krótki rys historyczny obejmujący powstanie i działalność OSP w Woli Węgierskiej przedstawił druh Piotr Draganik. Przed przekazaniem sztandaru jednostce wbito gwoździe pamiątkowe tablo. Nad sprawnym przebiegiem czuwał druh Stanisław Wojdyła, sołtys Woli Węgierskiej.


- Dowodem godności, honoru jakim szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego ufundowania przez naszych mieszkańców jest wyrazem najwyższego społecznego uznania. Właśnie teraz nastąpi przekazanie sztandaru. Ta chwila jest jedną z najważniejszych w historii naszej jednostki – mówiła Honorata Telega przedstawiając przedstawicieli fundatorów sztandaru - Paulinę Korytko, Grzegorza Telega i Krzysztofa Sęka.
Akt nadania sztandaru odczytał Edward Szlichta, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski. Następnie przedstawiciele fundatorów przekazali go Janowi Pac, prezesowi ZO WZ OSP RP w Rzeszowie.


- Doceniając rangę i znaczenie OSP w naszym sołectwie, aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez społeczeństwo sztandar, by tym nawiązać do największych wartości, tradycji, honoru, godności i dobrego imienia strażackiej służby – podkreślał Grzegorz Telega.


Sztandar został uroczyście przekazany druhom Mateuszowi Wojdyła, Łukaszowi Sęk i Radosławowi Wojdyła tworzącym poczet sztandarowy. Kolejnym elementem uroczystości było nadane sztandarowi Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji tym zaszczytnym odznaczeniem dokonali reprezentanci  władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uroczystość była okazją wyróżnienia druhów za długoletnią, nienaganną służbę społeczną w szeregach OSP.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podkarpackiego nadało złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaczenia i wyróżnienia pożarnicze. Wręczali je przedstawiciele zarządu wojewódzkiego OSP oraz Tomasz Kotliński, wójt Gminy Roźwienica i członek Prezydium Zarządu OW OSP, Stanisław Górski, prezes zarządu powiatowego OSP oraz reprezentanci władz OSP w Woli Węgierskiej.

Medale złote druhom:
Druh  Władysław Wojdyło
Druh  Mieczysław Wojdyło
Druh  Marian Łuc
Medale srebrne druhom
Druh  Franciszek Wojdyła
Druh  Stanisław Wojdyła
Druh  Kazimierz Łuc
Druh Jerzy Sitnik
Medale brązowe druhom
Druh  Wiesław Łuc
Druh Piotr Draganik
Druh  Tomasz Wojdyła
Druh Stanisław Łuc
Druh Adam Mroczka
Druh Mariusz Łuc
Druh Zbigniew Wojdyła
Druh Piotr Wojdyła
Odznaki Wzorowy Strażak nadane przez Prezydium ZOP ZOSP RP otrzymali z rąk druha Stanisława Górskiego, prezesa zarządu powiatowego:
Druh Mateusz Wojdyła syn Stanisława
Druh Mateusz Wojdyła syn Janusza
Druh Tymoteusz Wilewski
Druh Paweł Wilewski
Druh Łukasz Sęk
Druh Patryk Sitnik
Druhna Karolina Sęk
Druhna Natalia Wojdyła
Druhna Faustyna Frendo

Odznaki ,, za wysługę lat” nadano druhom:
Druh Władysław Wojdyło odznaka za wysługę 65 lat
Druh Mieczysław Wojdyło odznaka za wysługę 65 lat
Druh Stanisław Wojdyło odznaka za wysługę 40 lat
Druh Jerzy Sitnik odznaka za wysługę 35 lat
Druh Zbigniew Wojdyła odznaka za wysługę 35 lat
Druh Wiesław Łuc odznaka za wysługę 30 lat
Druh Stanisław Łuc odznaka za wysługę 30 lat
Druh Tomasz Wojdyła odznaka za wysługę 30 lat
Druh Piotr Wojdyła odznaka za wysługę 30 lat
Druh Adam Mroczka odznaka za wysługę 25 lat
Druh Piotr Draganik odznaka za wysługę 20 lat
Druh Paweł Wilewski odznaka za wysługę 15 lat
Druh Mateusz Wojdyła syn Janusza odznaka za wysługę 10 lat
Druhna Faustyna Frendo odznaka za wysługę 10 lat
Druhna Natalia Wojdyła odznaka za wysługę 10 lat
Druhna Gabriela Wojdyła odznaka za wysługę 10 lat
Druhna Karolina Sęk odznaka za wysługę 10 lat
Druhna Magdalena Łuc odznaka za wysługę 10 lat
Druh Radosław Wojdyła odznaka za wysługę 5 lat

Uroczyste otwarcie, przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego budynku WDK było ostatnim elementem uroczystości. Wiejski Dom Kultury poświęcił ks. Wiesław Sztucki. Wstęgę przecięli: poseł Anna Szmidt, poseł Mieczysław Kasprzak, senator Mieczysław Golba, Anna Huk członek zarządu sejmiku, Jana Pac, Tomasz Kotliński, Stanislaw Wojdyła, Honorata Telega i Wiesław Łuc.


W święcie uczestniczyli m.in.
Anna Schmidt, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  
Mieczysław Kasprzak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Mieczysław Golba, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Anna Huk, Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego
Jana Pac, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie Stanisław Górski, Członka Wojewódzkiego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych a równocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Mariusz Trojak, Wicestarosta  Powiatu Jarosławskiego mł. Bryg. Paweł Szkoła, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w  Jarosławiu


Część artystyczną przygotowała społeczność Szkoły Podstawowej w Woli Węgierskiej.


Gospodarzem wspólnie ze społecznością Woli Węgierskiej był Tomasz Kotliński, wójt Gminy Roźwienica i członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie.


Większa ilość zdjęć już wkrótce.


Wydarzenie w mediach:

https://ekspresjaroslawski.pl/artykul/otwarcie-wiejskiego-domu/1459394
https://powiat.jaroslawski.pl/aktualnosci/item/8348-110-lecie-istniena-osp-w-woli-wegierskiej