XLI Sesja Rady Gminy Roźwienica.

  • 16.08.2023

XLI Sesja Rady Gminy Roźwienica, odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2023r. /tj. czwartek/ o godzinie 8:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.

Porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
1) W sprawie zmian w budżecie na rok 2023 (projekt 1),
2) W sprawie zmiany do uchwały budżetowej na rok 2023 Nr 299/XXXVI/2022 z dnia 30 grudnia 2022 (projekt 2),
3) W sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy (projekt 3).
7. Zakończenie obrad Sesji.