Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy

  • 02.11.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy przystępuje do projektu organizowanego przez  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w okręgu Sądu Okręgowego  w Przemyślu w ramach
 „Kuratorskiej Kampanii Przeciw Przemocy”.


 ,,19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY"
 „16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”
 
Kampania opiera się na aktywności w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i przypada na miesiące listopad i grudzień 2023, a celem działalności jest tworzenie świata bez przemocy w rodzinach.

Informujemy, że w ramach kampanii w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy pokój nr. 28 odbędą się dyżury kuratora sądowego oraz pracowników socjalnych na co dzień zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w terminach:
• 06.11.2023r w godz. 11.00 - 13.00
• 15.11.2023r w godz. 11.00 - 13.00
• 29.11.2023r w godz. 11.00 - 13.00
• 07.12.2023r w godz. 11.00 - 13.00