Pierwszy ustny przetarg ograniczony oraz nieograniczony na sprzedaż, najem, lub dzierżawę nieruchomości.

  • 15.11.2022

Wójt Gminy Roźwienica ogłasza pierwszy ustny przetarg na:
1. Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Czudowicach.
2. Nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Roźwienicy.
3. Ograniczony dla mieszkańców wsi Rudołowice na dzierżawę nieruchomości położonych Rudołowicach.
4. Ograniczony dla mieszkańców wsi Roźwienica na dzierżawę nieruchomości położonych Roźwienicy.

Pełna treść ogłoszenia z wykazem poszczególnych nieruchomości, zostanie wyświetlona po kliknięciu tutaj.

Sprostowanie daty wpłacenia wadium.pdf