XLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Roźwienica

  • 07.09.2023

Obrady XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Roźwienica odbędą się w dniu 12 września 2023 r. /tj. wtorek/ o godzinie 8:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Roźwienicy.
Porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
1) W sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2023
7. Zapytania, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad Sesji