Konsultacje społeczne dotyczące projektu Program współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi...

  • 17.11.2023

Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem Nr AO.0050.80.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie". Pełna treść informacji zostanie wyświetlona po kliknięciu tutaj.